ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๐ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๐ (ต่อ) – ๕๓)
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๐ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๐ (ต่อ) – ๕๓)
ผู้แต่ง                             -
หมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์
เลขหมู่                           959.3053 ป247 ล.30
สถานที่พิมพ์                    พระนคร
สำนักพิมพ์                      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์                         2511
ภาษา                            ไทย
หัวเรื่อง                         ไทย --ประวัติศาสตร์ -- รัชกาลที่ 3
ประเภทวัสดุ/มีเดีย             หนังสือหายาก
ลักษณะวัสดุ                    336 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
บทคัดย่อ

เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) ว่าด้วยเรื่องตำนานเมืองระนอง, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 ว่าด้วยเรื่องอธิบายพระนามและนามที่ปรากฏในจดหมายเหตุ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 ว่าด้วยเรื่องจดหมายเหตุกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต  และประชุมพงศาวดารภาคที่ 53 ว่าด้วยเรื่องพงศาวดารเมืองสงขลา

(จำนวนผู้เข้าชม 624 ครั้ง)

Messenger