โครงการปลูกต้นไม้สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ ต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามมินทร์
กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จัดโครงการปลูกต้นไม้สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ ต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามมินทร์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ผู้แทนหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู และนักเรียน ในตำบลสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 1679 ครั้ง)

Messenger