ข่าวกิจกรรม
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล และร่วมสัมภาษณ์พระครูวิมลวัฒนกิจ
จำนวนผู้เข้าชม 2659
(วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565)
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของพระครูจันทสุวรรณเทพ
จำนวนผู้เข้าชม 2842
(วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565)
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคลของ คุณกำพล จรุงกิจกุล
จำนวนผู้เข้าชม 2822
(วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและส่งมอบเอกสารราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
จำนวนผู้เข้าชม 1292
(วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565)
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 893
(วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบภาพส่วนบุคคลและร่วมสัมภาษณ์ ทายาทคุณสำราญ ชะอุ่มพาณิช
จำนวนผู้เข้าชม 1022
(วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
Messenger