ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์"
จำนวนผู้เข้าชม 1244
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 1336
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
จำนวนผู้เข้าชม 1086
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
จำนวนผู้เข้าชม 995
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"
จำนวนผู้เข้าชม 1098
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในวันเด็กแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 1005
(วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)
Messenger