อธิบดีตรวจราชการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
 เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะ เดินทางมาตรวจราชการกรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี และให้เกียรติเยี่ยมชมพร้อมตรวจราชการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมหารือการดำเนินงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 739 ครั้ง)

Messenger