...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระเจดีย์หลวงเขาตังกวนและหน้าบันที่สาบสูญ
รายละเอียดเพิ่มเติม