...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (นายวสุ โปษยะนันทน์)
เข้าร่วมการประชุม The 2nd Council Meeting of the Alliance for Cultural Heritage in Asia (ACHA)
นายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย) เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 2nd Council Meeting of the Alliance for Cultural Heritage in Asia (ACHA) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง)


Messenger