...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ (สำนักการสังคีต)
เทศกาล ASEAN Panji (Inao) Festival
เพื่อจัดการแสดงในเทศกาล ASEAN Panji (Inao) Festival เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๖ ปี ในการขึ้นทะเบียนปันหยี (อิเหนา) เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World : MOW) ในปี ๒๕๖๐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปันหยี (อิเหนา) ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องปันหยี (อิเหนา) ในด้านประวัติศาสตร์
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 212 ครั้ง)


Messenger