...

รายงานการเดินทางไปราชการ 37th SEMEO SPAFA Governing Board Meeting ณ ประเทศมาเลเซีย นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 330 ครั้ง)


Messenger