...

ค้นหา












รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐสุลต่านโอมาน ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ โครงการงานแสดงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน