...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ไศวนิกายแบบปศุปตะ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามหาพลับพลาเปลื้องเครื่องปราสาทเมืองต่ำ สถาปัตยกรรมที่สาบสูญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : บราลี เครื่องประดับสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมเขมรโบราณ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : บรรณาลัย ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : ลูกดิ่ง เครื่องมือช่าง สร้างปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรื่อง : ปราสาทบ้านบุ ที่พักคนเดินทางแห่งเมืองพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่องราวการอุทิศสิ่งของถวายแด่เทวาลัยพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นาคปักสองสมัย ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภูเขาไฟพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมรูปสตรี พบจากการขุดแต่งปราสาทเมืองต่ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจ้าพ่อปราสาททอง ศูนย์รวมศรัทธา ณ เชิงเขาพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง “กู่ฤาษีหนองเยือง: สถานขจัดทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ ของราษฎร ในวัฒนธรรมเขมรโบราณ แห่งบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระวรุณ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger