...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม นิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ ๑๘ , ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ , ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ รายการแสดง ๑. การบรรเลง - ขับร้องดนตรีสากล ๒. รำถวายพระพร “พระวชิรเกล้า เจ้าไผทสยาม” ๓. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน “พรานบุณจับนางมโนห์รา” ๔. ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “ขึ้นเรือนขุนช้าง” ๕. โขน เรื่องเทวะอสุรสงคราม ชุด “อำมฤตธาราอินทราธิราช” นำแสดง โดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดง โดย นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑. สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้ว ขอรับเงินคืนได้ที่หน้างาน ๒. ผู้สนใจเข้าชม รับบัตรทางออนไลน์ https:ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตร (สำรองที่นั่ง ๑ ท่าน ต่อ ๑ ที่) *ใช้รูปประชาสัมพันธ์ การแสดงใช้ในการอัพโหลดแทนหลักฐานการชำระเงิน **สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑** ดูน้อยลง
(วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 16074