...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการ 1. King Rama IX Composition: Sweet Words (NSO String Orchestra) 2. J.S.Bach: Brandenburg no.6 in B-flat major, BWV 1051 (ขจร โกศลสิริพจน์ และ อัจยุติ สังข์เกษม Soloist Viola) 3. J.S.Bach: Concerto for 2 Violins in D minor, BWV 1043 (ธันวิน ใจเพียร และรวบชัย แซ่โง้ว Soloist Violin) 4. Émile Bernard: Divertissement (NSO Double Wind Quintet) 5. เพลงไทยประสานเสียง อัศวลีลา (NSO Brass and Percussion Ensemble) 6. Tribute by Kevin McKee (NSO Brass and Percussion Ensemble) 7. Star and Stripes Forever (NSO Brass and Percussion Ensemble)
(วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 662
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 980
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 821
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 598

Messenger