...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 663
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 473
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รายการแสดง ๑ การแสดงอำนวยพร ชุด “นาฏยะเทวะสตรี” ๒. การแสดงเบิกโรง เรื่องเทวะนิยาย ชุด “ท้าวเวสสุวัณ” ๓. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน “พระสุธนเลือกคู่” ๔. ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอน “สามรัก สามร่าง” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th/และห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (โรงละครเล็ก) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. วันแสดง จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒, ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (วันและเวลาราชการ)
(วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 13800
ภาพประกอบ ข่าวทั่วไป
วิทยากรโดย นางวนิตา กรินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต ดำเนินรายการโดย นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
(วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 30753
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โครงการนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ รายการแสดง ๑. การบรรเลง - ขับร้องดนตรีสากล ๒. รำถวายพระพร “เฉลิมพระชนม์แซ่ซ้อง ๑๒ สิงหา พระแม่แห่งประชาชาวไทย” ๓. ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอน “พรานบุณจับนางมโนห์รา” ๔. ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง” ๕. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “ศรกินนม” นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับบัตรออนไลน์ได้ที่ https://ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตร (สำรองที่นั่ง ๑ ท่าน ต่อ ๑ ที่)
(วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 16061