๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ให้บริการเอกสารโบราณ แก่สามเณรถิระเทพ ชัยเตชิษฐ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
ให้บริการเอกสารโบราณ
แก่สามเณรถิระเทพ ชัยเตชิษฐ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ อำเภอปากช่อง
เรื่องปฐมโบราณนิทานพญากาเผือก และเวทย์มนต์คาถา จำนวน ๔ ผูก

(จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง)