พระอารามหลวง สมณศักดิ์-นิตยภัต-ลำดับการนั่ง พิมพ์เป็นที่ระลึกในการทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดสะแก อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2529
  • ย้อนกลับ
  • พระอารามหลวง สมณศักดิ์-นิตยภัต-ลำดับการนั่ง พิมพ์เป็นที่ระลึกในการทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดสะแก อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2529
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 477 ครั้ง)