...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบรมรูปพระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จานรูปหอยเป๋าฮื้อ เขียนสีลงยาบนเคลือบลายต้นพลัม ต้นสน และต้นไผ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แจกันสามขามีหู เขียนสีลงยาบนเคลือบ ลายหงส์กับมังกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กาน้ำบังกะรีเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขวดขนาดเล็ก เขียนลายบนเคลือบลงยาสีเป็นลายทิวทัศน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คนโทบังกะรีทองลายพันธุ์พฤกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จานขนาดใหญ่ เขียนลายปลาใต้เคลือบสีสนิมเหล็กและทองแดง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คนทีลายครามทรงระฆัง เขียนลายมังกรกับหงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระรูปพระองค์เจ้ายี่เข่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จานเคลือบทรงแปดเหลี่ยมขนาดเล็กเขียนลายสีเป็นรูปชาวจีนและภาพทิวทัศน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตู้พระธรรมลายรดน้ำปิดทองเขียนลายกนกเปลวและเรื่องท้าวอุเทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กุณฑีเขียนลายสีดกแต่งด้วยภาพของพระโฮเตอิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-