...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กุฏิพระพุทธเจ้าที่เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สิงห์ : ผู้คุ้มครองศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงระฆังสกุลช่างกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นปางประสูติ ณ วัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระอัฏฐารส ณ วัดพระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแห่งเจดีย์สิงห์ล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผนังลูกกรงช่องแสง วิหารวัดพระนอน เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทวารบาล ผู้พิทักษ์ศาสนสถานเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กระเบื้องเชิงชาย ลายเทพนม เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กระเบื้องเชิงชาย ลายดอกบัว เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาบรรจุชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เผาไฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปูนในงานศิลปกรรมเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปกรรมปูนปั้นที่วัดอาวาสใหญ่ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ร่องรอยการใช้วัสดุประเภทปูนที่โบราณสถานวัดสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะนักบริหารการทูตเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดช้าง_นาควัชรโสภณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปางโปรดอสุรินทราหู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ช้างล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กลุ่มวิหารพระนอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger