ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 310

สิม (อุโบสถ) วัดราษฎร์บำรุง บ้านหนองแขม ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 215

ฮูปแต้มเรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผนังสิมในจังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 406

อุลกมณี และ ขี้แร่ตะกรัน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 903

สุขภาพพลานามัยของคนโบราณโนนเมือง จากผลการวิเคราะห์โครงกระดูก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 1479

โครงกระดูกมนุษย์จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนเมือง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 745

โบราณวัตถุสำคัญจากการขุดค้นศึกษาที่โนนเมือง
อ่านต่อ >>
Messenger