ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 86

ฮูปแต้มเรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผนังสิมในจังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 104

อุลกมณี และ ขี้แร่ตะกรัน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 334

สุขภาพพลานามัยของคนโบราณโนนเมือง จากผลการวิเคราะห์โครงกระดูก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 226

โครงกระดูกมนุษย์จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนเมือง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 312

โบราณวัตถุสำคัญจากการขุดค้นศึกษาที่โนนเมือง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชม 260

แหล่งโบราณคดีโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>