...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองเชียงรายจากหลักฐานทางโบราณคดี ตอนที่ 2 : หลักฐานใหม่จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมืองเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เวียงกุมกาม ปริศนาแห่ง ปิงเก่า กานโถม น้ำท่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหินในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปของสมเด็จพระยาสารผาสุม : หลักฐานร่องรอยราชวงศ์พูคาปกครองเมืองน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ร่องรอยแหล่งตีเหล็ก​สมัยล้านนา​ ในแอ่งที่ราบเชียงใหม่​-ลำพูน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองเชียงรายจากหลักฐานทางโบราณคดี ตอนที่ 1 : การตั้งถิ่นฐานแรกเริ่ม - สมัยล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โยนกนาคพันธ์และสิงหนติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เวียงแพร่ การดำเนินงานทางโบราณคดีและการกำหนดอายุสมัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผีปู่แสะย่าแสะ​ กับ​ แหล่งทำ​เหล็ก​ ในมิติของการทับ​ซ้อน​พื้นที่​ทางวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แกะรอยชาวโยนจากตำนานล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าส่งออกของล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีเวียงลอ Ep.4
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำอิงที่เมืองโบราณเวียงลอ จังหวัดพะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เลี้ยงผีบ่อเหล็ก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาภาชนะสมัยล้านนาจากกระบวนการทางโบราณคดี
รายละเอียดเพิ่มเติม