...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุดตรวจ วัดกลาง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“ ไขปริศนาห้องลับ บ้านหลวงรับราชทูต เมืองละโว้ ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"การสำรวจภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ เขาผาแรต"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทวสถานปรางค์แขก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดอุโปสถาราม ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การบูรณะ“ศาลา ๑๐๐ ปี” สืบทอดสถาปัตยกรรมความทรงจำเมื่อวันวานของชาวบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
✦ เตาถลุงเหล็กโบราณ : หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีเมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ✦
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๑ สหัสวรรษ แห่ง “พระนิยม”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เศษซากความพินาศ โบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ โบราณวัตถุในศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม