...

ค้นหา


#เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้เข้าชม "ฟรี" - โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) - โบราณสถานพระปรางค์สามยอด - โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) (ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๔๖๕) *** ทั้งนี้ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งานกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ——————— ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ บัญชีเลขที่ 050570345590 ชื่อบัญชี "การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์" ธนาคารออมสิน สาขา หน้าพระลาน กรุงเทพฯ
ประกาศ!! สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้บริการเข้าชมโบราณสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด


สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี “ปิดการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ชั่วคราว” (โบราณสถานพระปรางค์สามยอด, บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ,วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม​ วันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ลิงก์ https://bless.m-culture.go.th/6_bless/