...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 7
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScADWOYGrVmeJ.../viewform
(วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 12
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กิจกรรม รณรงค์การปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ณ โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดลพบุรี สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ (ลพบุรี) เลขานุการมูลนิธิพลเอกหอมโห้ลำยอง และมิตร อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี (อส.มศ.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ .. ทั้งนี้ กิจกรรมจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมได้วัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการดำเนินกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 15
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เข้าร่วมงาน ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้นำสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก แหนมปลากราย ไข่เค็มดินสอพอง ขนมเปี๊ยะ และหนังสือดี น่าอ่าน “ถอดรหัสพระเจ้าฮินดู” “เมืองประวัติศาสตร์ ลพบุรี “ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่น ภายในงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
(วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 14
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพุธที่ 09 มีนาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 42
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดโครงการอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี โดยมี ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นวิทยากรบรรยาย
(วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 40
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 876
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 666
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 628
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี