...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
(วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 25
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครงาน สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ (ปฎิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี อัตราค่าจ้าง : 8,200.- บาท/เดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ในวันเวลาราชการ ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-412510 ต่อ 115
(วันพุธที่ 24 เมษายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 64
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การค้นพบภาพเขียนสีและแหล่งฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ครั้งแรกในภาคกลางของประเทศไทย ถ้ำเลียงผา เขาผาแรต อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี" วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร **ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา ได้ที่ qr code บนโปสเตอร์ หรือลิงก์ https://shorturl.at/alrNO . . . . . . . . . . ***ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษหลังจากเข้าร่วมฟังเสวนา จำนวนจำกัด !! ได้ที่ qr code บนโปสเตอร์ หรือลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform ดูน้อยลง ความคิดเห็น Pany Louicharoen มีออนไลน์ไหมคะ 1 สัปดาห์ ตอบกลับ
(วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 96
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี ร่วมกับวัดทัพทันวัฒนาราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ศิลปกรรมวัดทัพทันวัฒนาราม ซึ่งมีพระครูพระอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทัพทันวัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน และบรรยายถึงที่มาของโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดทัพทันวัฒนาราม โดยมีนางสาวพรทิพย์ กำเนิดแจ้ง วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมอาวุโส นายศุภกิจจ์ เสถียรอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
(วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 85
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เรื่อง ประมูลเพื่อสรรหาผู้ประกอบการเช่าอาคารและพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 129
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 114
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ รูป/ท่าน ณ วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี กล่าวรายงาน นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “โบราณสถานสำคัญในจังหวัดชัยนาท” โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “นานาสาระและสารพันปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี" โดยมีวิทยากรจาก สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดังนี้ ๑. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ๒. นายเดชา สุดสวาท (ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี) ๓. นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ (ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน) และ นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม (หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี) เป็นผู้ดำเนินรายการ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศึกษาดูงานวัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นางสุริยา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการ นายชนน วัฒนะกุล ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดมะเหยงคณ์ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นายคมเดช ช้างวงษ์ นายช่างสำรวจ เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดอินทาราม (วัดตลุก) ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นายพรชัย นาคทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรนำชม และ ศึกษาดูงานวัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดย นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน เป็นวิทยากรนำชม เวลา ๑๗.๐๐น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดกิจกรรม โดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 1073
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 2068
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1671
Messenger