...

ตำนานเครื่องมโหรี ปี่พาทย์ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มิถุนายน 2504
  • ย้อนกลับ
  • ตำนานเครื่องมโหรี ปี่พาทย์ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มิถุนายน 2504

ตำนานเครื่องมโหรี ปี่พาทย์ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มิถุนายน 2504
ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ต้นฉบับอยู่ที่ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี (ห้องกรมศิลปากร)
โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมมหาดไทย
ปีที่พิมพ์ : 2504
จำนวนหน้า : 27 หน้า
รูปแบบ : PDF
ภาษา : ไทย
เลขทะเบียน: น 31บ 12385 
เลขหมู่ : 784 ต427ตจ
สาระสังเขป : หนังสือเรื่อง ตำนานมโหรีปี่พาทย์นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้มีชาวต่างประเทศขออนุญาตนำไปแปลพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ไซง่อนและภาษาดัชที่กรุงเฮก เมื่อทรงเห็นว่ามีผู้นิยมมากตลอดจนถึงชาวต่างประเทศ จึงทรงชำระเรื่องและจัดทำภาพประกอบเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังทรงให้แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย สำหรับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกถฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มิถุนายน 2504 

(จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง)


Messenger