...

วันศุกร์หรรษา เชิญมาหอสมุด
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี กล่าวแนะนำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "วันศุกร์หรรษา เชิญมาหอสมุด" ณ ห้องหนูรักการอ่าน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
โดยนายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และนางสาววิรากร รสเกษร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1. เกมตามหาคำตอบประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จากภาพที่กำหนดให้ 2. ระบายสีภาพชุดประจำชาติอาเซียน 3. ตอบคำถามอะไรเอ่ย (แบบกวนๆ) มีของเล่น ของรางวัลและขนมแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม มีเด็กนักเรียน อายุ 5-11 ปี เข้าร่วมกิจกรรมรวม 19 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 248 ครั้ง)