...

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒
  • ย้อนกลับ
  • พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒
                รวบรวมภาพ พระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2541 - 2542


ผู้แต่ง                                      สำนักงานเสิมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
โรงพิมพ์                                  เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์                                  2542
ภาษา                                      ไทย - อังกฤษ
รูปแบบ                                    pdf
เลขทะเบียน                             หช.จบ. 213 จบ (ร)

(จำนวนผู้เข้าชม 413 ครั้ง)


Messenger