...

chanthaburi จันทบุรี...เมืองต้องห้ามพลาด

วณิชชา วัฒนพงศ์.chanthaburiจันทบุรี...เมืองต้องห้ามพลาด.จันท์ยิ้ม.(3):1;ต.ค.-พ.ย.2560.

          จันทบุรี เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่น่ารัก มีอัตลักษณ์วิถีถิ่นที่ยังคงสืบทอดสู่วิถีชีวิตที่มองเห็นได้ในปัจจุบันของชุมชนต่าง ๆ สร้างสรรค์ใหเกิดเส้นทางท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตลิวิถีจันท์ เช่น ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ชุมชนตะปอน ชุมชนคนน้ำตื้นบางสระเก้า ชุมชนตำนานพลอยบางกะจะ วิถีชาวสวน อาหารถิ่นเมืองจันท์

(จำนวนผู้เข้าชม 500 ครั้ง)


Messenger