...

เรื่อง เที่ยวชะวาคำฉันท์
สาระสังเขป  :  ประวัติของหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล และการแต่งคำฉันท์ เรื่อง การท่องเที่ยวที่ประเทศชวา ในปี พ.ศ.2480
ผู้แต่ง  :  สิบพันการเสนอ โสณกุล, ม.จ.
โรงพิมพ์  :  คุรุสภา
ปีที่พิมพ์  :  2493 
ภาษา  :  ไทย
รูปแบบ  :  PDF
เลขทะเบียน  :  น.32บ.2185จบ
เลขหมู่  :  915.982
              ส728รร

(จำนวนผู้เข้าชม 329 ครั้ง)