...

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฉบับเตรียมสอบ).บาลานซ์(ติวเตอร์หมู).  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฉบับเตรียมสอบ).  กรุงเทพฯ
: ที.เค.พริ้นติ้ง, 2561.  338 หน้า.  ภาพประกอบ.  299 บาท

        เป็นแนวคู่มือเตรียมสอบในเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลของหลักการทำงาน  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
การคำนวณทางคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   การใช้งาน
Microsoft Office 2010  เรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้งาน E-mail และระบบสารสนเทศ  พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย

        004

        บ 294 ค     (ห้องหนังสือทั่วไปเดือนพ.ค. 63 )

(จำนวนผู้เข้าชม 424 ครั้ง)


Messenger