ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายการ ไขความรู้จาก..ครูกรมศิลป์" ตอน "งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีใต้น้ำกับโบราณคดีบนบก ต่างกันอย่างไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"เดชพิรุฬห์" สระน้ำที่ลึกที่สุดในไทย! + สาธิตการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ (เบื้องต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะจักสานที่พบจากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเรือจมบ้านบางสัก จังหวัดพังงา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานประเภทอินทรีย์วัตถุจากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผลหมาก ที่พบในแหล่งเรือจมในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปืนใหญ่ใต้ทะเลจันทบูร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนรอยเหตุการณ์ลักลอบงมโบราณวัตถุกลางอ่าวไทย ตอนที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือบ้านคลองยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กรณีลักลอบงมโบราณวัตถุเรือจมกลางอ่าว ตอนที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือเสม็ดงาม และพื้นทีบ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS))
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่พบในแหล่งเรือจม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง เรือบางกะไชย 2 (ตอนที่สาม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
Messenger