for w3c

จำนวนผู้เข้าชม 1036
(วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 706
(วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564)

for w3c

ความรู้ทั่วไป
เรือบ้านขอม หลักฐานเรือร่วมสมัยในวัฒนธรรมทวาราวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
สภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic environment)
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หลักฐานซากตัวเรือบ้านขอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
วีดิทัศน์

พนมสุรินทร์ : ซากเรือผูกโบราณอายุ 1,200 ปี (Phanom Surin Shipwreck : 8th Centuries Arab Dhow)

แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ วีดิทัศน์ประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๑

เอกสารดาวน์โหลด

for w3c