...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 285
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 228
ความรู้ทั่วไป
แหล่งเรือจมบ้านบางสัก จังหวัดพังงา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะจักสานที่พบจากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม >
การเก็บข้อมูลในงานโบราณคดีใต้น้ำในปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม >