...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คติการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธม : คติการจำลองจักรวาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สาระน่ารู้ : เสานางเรียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สาระน่ารู้ : สระน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาษาสันสกฤตในจารึก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“ฐานโยนิโทรณะ”หรือที่มักเรียกกันว่า “ฐานโยนี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สระแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สาระน่ารู้เรื่อง บัวยอดปราสาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สาระน่ารู้เรื่องโกลน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สริทภังค / ตฏากะ : ข้อมูลจากจารึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่ของปราสาทสด๊กก๊อกธม
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger