สพ.ส.60 สวดมนต์ต่างๆ
ชื่อเรื่อง                    สพ.ส.60 สวดมนต์ต่างๆ
ประเภทวัสดุ/มีเดีย       สมุดไทยดำ
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                  ธรรมคดี
ลักษณะวัสดุ              122; หน้า : ไม่มีภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    สวดมนต์ต่างๆ                    
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก                   
ประวัติวัดดอนบุบผา ต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มอบให้หอสมุดฯ วันที่ 16 ส.ค..2538

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)