พญากงพญาพาน
ชื่อเรื่อง                                 พญากงพญาพาน
ผู้แต่ง                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                            9786162796678
หมวดหมู่                                ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา 
เลขหมู่                                   398.2
สถานที่พิมพ์                           กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                             ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สามลดา
ปีที่พิมพ์                                 2558
ลักษณะวัสดุ                           409 หน้า
หัวเรื่อง                                  ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
ภาษา                                    ไทย
 

(จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง)