ปริวารปาลิ(ปริวาร) อย.บ. 297/7
ชื่อเรื่อง                         ปริวารปาลิ(ปริวาร)
อย.บ.                            297/7
หมวดหมู่                       พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                  52
 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 55 ซม.
หัวเรื่อง                        
 พระไตรปิฏก                                                       

บทคัดย่อ/บันทึก
         
 เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา

(จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง)