มงฺคลตฺถทีปนี (มงคลทีป) สพ.บ.432/8

ชื่อเรื่อง                           มงฺคลตฺถทีปนี (มงคลทีป) 
สพ.บ.                                 432/8
ประเภทวัสดุ/มีเดีย              คัมภีร์ใบลาน 
หมวดหมู่                            พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                       62 หน้า : กว้าง 4.8 ซม.  ยาว 58 ซม.
หัวเรื่อง                              พุทธศาสนา--พระไตรปิฏก
                                         คัมภีร์
บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน  เส้นจาร ฉบับลานดิบ ล่องชาด ไม่มีไม้ประกับ ได้รับบริจาคมาจากวัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง)