ของดีเมืองปทุม
ชื่อเรื่อง                          ของดีเมืองปทุม   
ผู้แต่ง                                               
ประเภทวัสดุ/มีเดีย          หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                     -
หมวดหมู่                        การท่องเที่ยว 
เลขหมู่                           915.9313 ข282
สถานที่พิมพ์                   กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                     ฟิวเจอร์เพรส 
ปีที่พิมพ์                         ม.ป.ป.
ลักษณะวัสดุ                  96 หน้า
หัวเรื่อง                         ปทุมธานี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
                         
ภาษา                        ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน ศิลปกรรม โบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวและของฝากจังหวัดปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง)