สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (วิภังค์-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.307/5ก
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (วิภังค์-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.307/5ก

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (วิภังค์-มหาปัฏฐาน)

สพ.บ.                                  307/5ก
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           36 หน้า กว้าง 4.7 ซม. ยาว 54 ซม.
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                          

บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจาก วัดบ้านหมี่ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง)