การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเขาดิน
  • ย้อนกลับ
  • การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเขาดิน
ผู้แต่ง                            วสันต์ เทพสุริยานนท์
หมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
เลขหมู่                           959.373
สถานที่พิมพ์                   นนทบุรี
สำนักพิมพ์                      หจก.ไวท์โพสต์แกลลอรี่
ปีที่พิมพ์                         2551
ภาษา                            ไทย
หัวเรื่อง                         -
ประเภทวัสดุ/มีเดีย             หนังสือท้องถิ่น
ลักษณะวัสดุ                    74 หน้า  มีภาพประกอบ
บทคัดย่อ                        -

(จำนวนผู้เข้าชม 385 ครั้ง)

Messenger