มิลินฺทปญฺหาสงฺเขป (พระมิลินทปัญหา) (สพ.บ.308/1)
  • ย้อนกลับ
  • มิลินฺทปญฺหาสงฺเขป (พระมิลินทปัญหา) (สพ.บ.308/1)
ชื่อเรื่อง                         มิลินฺทปณฺหาสงฺเขป (พระมิลินทปัญหา)     
สพ.บ.                           308/1
หมวดหมู่
                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
พุทธศาสนา--คำถามคำตอบ
                                    พระวินัย
                                    พระธรรม
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    46 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 56 ซม. 
บทคัดย่อ
เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจาก
วัดบ้านหมี่ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

(จำนวนผู้เข้าชม 442 ครั้ง)