ปฐมสมฺโพธิ (ปฐมสมโพธิกถา) สพ.บ.161/25

ชื่อเรื่อง                                ปฐมสมฺโพธิ (ปฐมสมโพธิกถา)
สพ.บ.
                                  161/25
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           24 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 
พุทธศาสนา
                                           
พระพุทธเจ้า

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดพยัคฆาราม ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 426 ครั้ง)