สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-ปุคคลบัญญัติ) สพ.บ.134/4
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-ปุคคลบัญญัติ) สพ.บ.134/4

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-ปุคคลบัญญัติ)
สพ.บ.
                                  134/4
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           50 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 ธรรมเทศนา

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดกุฏีทอง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 394 ครั้ง)