ภิกฺขุปาติโมกฺข (ปาติโมกข์แปล) สพ.บ.236/2

ชื่อเรื่อง                                ภิกฺขุปาติโมกฺข (ปาติโมกข์แปล)
สพ.บ.
                                  236/2
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           74 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา -- บทสวดมนต์
                                           
พุทธศาสนา -- สังฆกรรม 

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน  เส้นจาร ฉบับล่องชาด  ได้รับบริจาคมาจาก วัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 262 ครั้ง)