เทศนาสังคิณี-ธาตุกถา สพ.บ.237/1

ชื่อเรื่อง                                อุณฺหิสวิชย (ทิพมนต์)
สพ.บ.
                                  237/1
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           18 หน้า กว้าง 4.7 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                           
บทสวดมนต์

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน  เส้นจาร ฉบับล่องชาด ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

(จำนวนผู้เข้าชม 490 ครั้ง)