ตำราเวชศาสตร์ (ตำรายา) สพ.บ.221/1

ชื่อเรื่อง                                ตำราเวชศาสตร์ (ตำรายา)
สพ.บ.
                                  221/1
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           26 หน้า กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 ตำรายา

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรไทยโบราณ เส้นจาร ฉบับลานดิบ ภาษาไทยโบราณ ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 337 ครั้ง)