เทวทูตสุตฺต (เทวทูตสูตร) สพ.บ.219/1

ชื่อเรื่อง                                เทวทูตสุตฺต (เทวทูตสูตร)
สพ.บ.
                                  219/1
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           14 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                           
พระไตรปิฎก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง)