ข่าวกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 352
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 317
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
วันที่ 28 มกราคม 2566 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดโครงการนิทานผลิบาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ การใช้นิทานสร้างกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ครั้งที่ 7 โดย นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวกาญจนา ศรีเหรา, นางสาววารุณี วิริยะชูศรี บรรณารักษ์ นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา วิทยากรโดย นางสาวอุษา ศรีนวล นักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โดยมีกิจกรรม workshop คิดกิจกรรมกับนิทาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 212
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
Messenger