ข่าวกิจกรรม
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางภควรรณ คุณากรวงส์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิการ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรกวิหาร
จำนวนผู้เข้าชม 74
(วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566)
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.09 น. ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายทองคำปิดพระรัศมีองค์พระพุทธปฏิมากรหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และพิธีถวายทองพระเกตุมาลา ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานนำจุดเทียนเปิดพิธี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต1 พรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
จำนวนผู้เข้าชม 79
(วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 278
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 201
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 284
(วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566)
Messenger