...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ต้อนรับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มีนาคม 2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าชม
จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 18 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)