...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 27,329 รายการ
วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณทางเดิน และภายในถ้ำเขาถมอรัตน์ ณ เขาถมอรัตน์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นายอำเภอศรีเทพ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้